İki kişi arasında yapılan ya da gruplar arasında gerçekleştirilen anlaşmalar bütününe sözleşme adı veriliyor. Hepsi için geçerli olmasa da bazı sözleşmelerin yasal çerçeve içerisinde korunması ve her iki tarafın haklarının da saklanması şarttır. Sözleşme hukuku da bu konuda bir çerçeve oluşturmuş durumda. Sözleşmelerin yasal çerçevede ele alınabilmesi ve bir belge ile ispat edilebilmesi için yazılı olarak yapılmaları tavsiye ediliyor.

Sözleşmeler Hukuku Ne İşimize Yarar?

İki tarafın haklarını savunmak ve meydana gelebilecek her türlü sorunda bu haklar üzerinden çözüm üretebilecek yasalara ihtiyacımız vardır. Bu iş dünyasında ya da gündelik hayatımızda karşımıza çıkabiliyor ve elimizdeki yazılı belge ile birlikte sözleşmeler hukuku çerçevesinde hak sahibi olabiliyoruz. Bu tür durumlarda her iki tarafın da sahip olduğu hakları bilmesinde fayda vardır.

Sözleşmeler hukuku, kişilerin haklarını savunan ve hangi haklara sahip olduğunu bildiren, kişilerin haklarını koruma altına alan hukuk birimidir.