Av. Melis IŞIKYAPICI ATALAY

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2016 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası bölümünde eğitimini sürdürmektedir. Kurumsal müvekkillere hukuki danışmanlık hizmeti, Ticaret ve Şirketler Hukuku, İş Hukuku alanlarında yoğunlaşan çalışmalarda bulunmaktadır. İstanbul Barosu nezdinde avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.

Sertifikaları:

1-Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kanunların Çatışması ve Çözüm Yolları

2- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: Satım Sözleşmelerinde Temerrüt

3- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: Satım Sözleşmesinde Ayıp

4- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Ücret ve Hizmet Süresinin İspatı ve Hesaplanması

5- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Kıdem ve İhbar Tazminatının İspatı ve Hesaplanması.

6- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Fazla Çalışmanın İspatı

7- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Fazla Çalışmanın Hesaplanması

8- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Hafta Tatili, UGBT, AGİ, Ücret ve Yıllık İzin Alacaklarının İspatı ve Hesaplanması

9- Hukuk Eğitim Katılım Sertifikası: İşçilik Alacaklarında Boşta Geçen Süre Ücreti ve İşe Başlatmama Tazminatının İspatı ve Hesaplanması

Av. Ozan Servan ATALAY

2015 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve 2016 yılında avukatlık ruhsatını almıştır. Ceza Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Aile Hukuku, Gayrimenkul Hukuku alanlarında yoğunlaşan çalışmalarda bulunmaktadır. Halen İstanbul Barosu nezdinde avukatlık hizmeti ve hukuki danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.